1. Rekisterinpitäjä

Maanrakennus E. Majava Oy
Konekuja 4
92120 Raahe

Y-tunnus: 0504916-1
Puh: +358 50 380 5114

Sähköposti: arto.alapere@maanrakennusmajava.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Arto Alapere
Puhelin: +358 50 380 5114 Sähköposti: arto.alapere@maanrakennusmajava.fi

3. Rekisterin nimi
Maanrakennus E. Majava Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään asiakkaan hankkimien Maanrakennus E. Majava Oy:n palveluiden toimittamiseen, asiakkuussuhteen hoitamiseen sekä yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Ajantasainen lista kaikista Maanrakennus E. Majava Oy:n tarjoamista palveluista ja tuotteista on nähtävissä osoitteissa www.maanrakennusmajava.fi

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi (etu- ja sukunimi)
  • Asiointikieli
  • Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi (esim. yrityksen nimi)
  • Tilaus- ja ostohistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkalta itseltään palvelun tai tuotteen toimitussopimuksen teon yhteydessä eli asiakkuussuhteen syntyessä sekä mahdollisesti myöhemmin asioinnin yhteydessä, jos ilmenee tarvetta päivittää asiakkaan em. rekisteritietoja. Kirjanpitolain velvoittamana Maanrakennus E. Majava Oy on velvollinen tallentamaan kaikki maksutapahtumat kuuden vuoden ajan. Asiakkaan tietoja voidaan saada myös Maanrakennus E. Majava Oy:n nettisivuston kautta, jos asiakas lähettää ne sivulla olevan lomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Maanrakennus E. Majava Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Rekisterin henkilötiedot käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n sisällä. Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto Manuaalisesti talletettua tietoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilöillä, joilla on pääsy tilaan, jossa tietoa säilytetään, on vaitiolositoumus.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on vain nimetyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään ja joilla on henkilökohtainen rekisterin käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus. Rekisteritietoja voi olla fyysisesti talletettuna useampaan paikkaan ja ne voivat sijaita kolmannen osapuolen eli Maanrakennus E. Majava Oy:n palveluntarjoajan tallennusvälineellä. Näissä tapauksissa olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin tietosuojan toteutumisesta. Kolmannen osapuolen henkilöstö, esim. IT-tuki, on vaitiolovelvollinen

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa Maanrakennus E. Majava Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen arto.alapere@maanrakennusmajava.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai hänen tietojensa poistamista kokonaan tai osittain

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja rekisteriin on talletettu, on henkilötietolain 30§:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.